Työt käynnissä

Näet työmaan kuvia tästä artikkelista.

Viikkotiedote 26/2022
A-talolla on 5.krs betonielementtien asennus käynnissä. Sisällä on aloitettu ikkuna- ja
oviasennukset. Julkisivulaatoitus on alkamassa A-talon 1.krs osalta.
Seuraava tiedote toimitetaan viikolla 31. Työmaa on käynnissä koko kesän ja heinäkuun
aikana A-talon runkoa nostetaan ja päästään jo 7.krs asti. Kylpyhuonevaluja aloitetaan
heinäkuun lopulla.

Viikkotiedote 24/2022
A-talolla on 4.krs betonielementtien asennus käynnissä. Sisällä on aloitettu LVIS-töitä.
B-talolla väestösuojan muotit on saatu purettua ja väestösuoja on valmis.
Ensi viikolla jatketaan A-talon elementtiasennuksia ja LVIS-asennuksia.

Viikkotiedote 22/2022
A-talolla on 3.krs betonielementit pääosin asennettu.
B-talolla väestösuoja on valmis ja muottien purkutyö käynnissä.
Ensi viikolla valetaan A-talon 3.krs holvi ja aloitetaan 4.krs elementtien asennus. B-talolla
puretaan loput väestösuojan muotit.

Viikkotiedote 20/2022
A-talolla on käynnissä viimeisten 2.krs elementtien asennus.
B-talolla väestösuojan katto on valettu.
Ensi viikolla valetaan A-talon 2.krs holvi ja jatketaan 3.krs elementtien asennusta. B-talolla
aloitetaan väestösuojan päälle tulevien paikallavalujen teko.

Viikkotiedote 19/2022
A-talolla on käynnissä 2.krs elementtien asennus.
B-talolla väestösuojan katon raudoitustyöt ovat käynnissä.
Ensi viikolla jatketaan A-talon 2.krs elementtien asennusta ja aloitetaan 1.krs
kivirakenteisten väliseinien asennukset. B-talolla valetaan väestösuojan katto.

Viikkotiedote 18/2022
A-talolla on saatu 1.krs elementit asennettua ja katon valutyöt käynnissä. Ulkopuolen
vesieristyksiä on aloitettu.
B-talolla väestösuojan seinät on valettu ja muottien purku aloitettu.
Ensi viikolla aloitetaan A-talon 2.krs elementtien asennus. B-talolla aloitetaan väestösuojan
katon muotti- ja raudoitustyöt.

Viikkotiedote 17/2022
A-talolla on saatu 1.krs seinäelementit asennettua ja osa katon elementeistä.
B-talolla väestösuojan seinien muotitus ja raudoitukset ovat valmiit.
Ensi viikolla asennetaan loput A-talon 1.krs katon elementit ja valetaan katto. B-talolla
valetaan väestösuojan seinät.

Viikkotiedote 16/2022
A-talolla on jatkunut 1.krs elementtien asennus.
B-talolla on jatkettu väestösuojan muotitus- ja raudoitustöitä.
Ensi viikolla jatketaan samoja töitä.

Viikkotiedote 15/2022
A-talolla on aloitettu elementtiasennukset 1.krs väliseinillä.
B-talolla on jatkettu väestösuojan muotitus- ja raudoitustöitä.
Ensi viikolla jatketaan samoja töitä.

Viikkotiedote 14/2022
A-talolla on saatu elementtiasennuksen valmistelutyöt valmiiksi.
B-talon 1.krs lattia on valettu ja väestösuojan muotitus- ja raudoitustyöt ovat alkaneet.
Ensi viikolla aloitetaan betonielementtiasennus A-talon 1.krs seinillä. B-talolla jatketaan
väestösuojan tekoa.

Viikkotiedote 13/2022
A-talolla on tällä viikolla valmisteltu elementtiasennuksen aloitusta.
B-talon alapohjan eristys- ja raudoitustyöt ovat loppusuoralla.
Työmaalle on tällä viikolla kasattu torninosturi elementtiasennusta varten.
Ensi viikolla valetaan B-talon 1.krs lattia ja jatketaan elementtiasennuksen valmisteluja.

Viikkotiedote 12/2022
A-talon 1.krs lattia on valettu tällä viikolla.
B-talon alapohjan putkityöt ovat valmiit ja eristys aloitettu.
Ensi viikolla työmaalle kasataan torninosturi ja B-talon alapohjan eristystä ja raudoitusta
jatketaan.

Viikkotiedote 11/2022
A-talon alapohjien eristykset ovat valmiit ja raudoitusta viimeistellään.
B-talon paikallavalusokkelit on valettu tänään.
Ensi viikolla valetaan A-talon alapohja ja B-talossa aloitetaan alapohjan täyttö- ja putkityöt.

Viikkotiedote 10/2022
A-talon alapohjien viemärit on asennettu, sepelitäytöt tehty ja alapohjaeristeiden asennus
aloitettu.
Vesi-, viemäri- ja sprinkleriliitokset on saatu valmiiksi Citymarketin edustalla.
B-talon anturat on valettu tänään.
Ensi viikolla aloitetaan A-talon alapohjan raudoitus ja B-talon sokkelien muottityöt.

Viikkotiedote 8/2022
A-talon sokkeleista osa on valettu ja niiden teko jatkuu. Ensimmäiset pilarit on asennettu Ataloon.
Liittymien teko aloitettu Citymarketin edustalla.
Ensi viikolla valetaan loput A-talon sokkelit ja aloitetaan B-talon anturoiden teko.

Viikkotiedote 7/2022
A-talon anturat on valettu ja muotitus- ja raudoitustöitä on jatkettu sokkelien osalta.
B-talon osalta salaojat on asennettu ja anturapohjat valmiina laudoitukselle.
Ensi viikolla valetaan A-talon sokkeleita ja asennetaan ensimmäiset pilarielementit
paikoilleen.
Lisäksi ensimmäiset vesi-, viemäri- ja sprinklerliitostyöt aloitetaan katualueelta.

Viikkotiedote 6/2022
Porapaalut on saatu valmiiksi ja kalusto on poistunut työmaalta.
A-talon anturoista noin puolet on jo valettu ja loppuja muotitetaan ja raudoitetaan.
Ensi viikolla valetaan loput A-talon anturat ja jatketaan maanrakennustöitä B-talon osalta.

Viikkotiedote 5/2022
Työmaa on aloitettu 11/2021 ja kohteen arvioitu valmistuminen on 8/2023.
Porapaalut on saatu porattua ja ensi viikolla ne katkotaan oikeaan korkoon ja valetaan
betonilla täyteen.
A-talon anturoita on aloitettu muotittamaan ja raudoittamaan.
Pihalla on jatkettu salaojien, sade- ja jätevesiputkien asennuksia.
Ensi viikolla valetaan ensimmäiset anturat ja jatketaan maanrakennustöitä.

Viikkotiedote 4/2022
Työmaa on aloitettu 11/2021 ja kohteen arvioitu valmistuminen on 8/2023.
Porapaalutusta on jatkettu ja se saadaan valmiiksi ensi viikolla.
Anturapohjia ja salaojia on aloitettu ja A-talo on lähes valmis.
Vesi- ja viemäriputkia on aloitettu tekemään.
Ensi viikolla alkaa anturoiden teko.

Viikkotiedote 3/2022
Porapaalutus on aloitettu ja noin puolet paaluista on porattu.
Kallionpinta oli joissain kohdin jäänyt hieman ylös, joten louhintaa on jatkettu.
Ensi viikolla jatkuu porapaalutus ja aloitetaan anturoiden pohjien teko.

Viikkotiedote 2/2022

Tällä viikolla on louheesta noin puolet saatu ajettua pois tontilta. Lisäksi on valmisteltu
porapaalutuksen aloitusta.
Ensi viikolla jatkuu louheen ajo pois työmaalta ja aloitetaan porapaalutus.

Viikkotiedote 1/2022

Tällä viikolla on loput savet ajettu tontilta pois. Louhetta on murskattu pienemmäksi ja
aloitettu sen ajo pois tontilta.
Ensi viikolla jatkuu louheen ajo pois työmaalta.

Viikkotiedote 52/2021
Tällä viikolla saatiin louhinnat tehtyä ja suurin osa lopusta savesta ajettua pois.
Ensi viikolla alkaa louheen ajo pois työmaalta.

Viikkotiedote 51/2021
Tällä viikolla on saatu teräsponttitukiseinä valmiiksi ja jatkettu kallion louhintaa.
Ensi viikolla jatkuu louhinta ja jatketaan maan ajoa.

Viikkotiedote 50/2021
Työmaa on aloitettu 11/2021 ja kohteen arvioitu valmistuminen on 8/2023.
Työmaalla on tällä viikolla jatkettu teräsponttitukiseinän tekoa ja aloitettu kallion louhinta.
Teräsponttitukiseinän työt valmistuu ensi viikolla ja louhinta jatkuu.